17-19, Trịnh Văn Cấn St., Cầu Ông Lãnh Ward, D.1, Saigon

OPENING HOURS: 10:00 – 22:00

091 787 67 88 | 028 6287 3003

Close Menu